Fitex – Terpentine

Eigenschappen:

• Ontvlambaar

• Licht irriterend voor de longen, huid, ogen en bij inslikken

• Vermengt zich niet met water, en blijft er door de lagere dichtheid op drijven

Verkrijgbaar:

• 1 liter

• 5 liter

Fitex – Terpentine